Specjaliści - Psychoterapeuta

Psychoterapeuta – kto to taki i czym się zajmuje?

Wielu z nas kojarzy kim jest psycholog czy psychiatra. Jednak, gdy słyszymy o psychoterapeucie może to wzbudzić lekkie zmieszanie. Czym właściwie się on zajmuje?

Psychoterapia ma na celu poprawienie ogólnego stanu zdrowia psychicznego czy jakości życia. W jej trakcie można pracować nad zachowaniami, obsesjami, nawykami, myślami czy emocjami, które utrudniają kontakt z otoczeniem oraz obniżają nasze samopoczucie. Może także pomóc we własnym rozwoju, dzięki której zwiększy się jakość tworzonych przez nas w codziennym życiu relacji. W trakcie pracy psychoterapeuta stosuje różne metody psychologiczne, opierające się głównie na regularnym kontakcie z pacjentem, który zmaga się z różnego rodzaju problemami. Psychoterapia jest uważana za zawód zaufania publicznego, aby go wykonywać trzeba ukończyć studia psychologiczne lub psychiatryczne oraz odbyć dodatkowe 4-letnie szkolenie po którym uzyskuje się certyfikat. Często wraz z leczeniem farmakologicznym różnych zaburzeń zalecana jest również psychoterapia, połączenie tych dwóch metod w bardziej złożonych zaburzeniach są skuteczniejsze.

Kontrakt z psychoterapeutą

Podczas wizyty u psychoterapeuty zostaje zawarty tzw. kontrakt, który ustala cele do jakich będą dążyć obie strony w trakcie terapii. W trakcie trwającej terapii może zostać postawiona diagnoza, którą pacjent może poznać. Typowymi metodami diagnostycznymi jest obserwacja, wywiad psychologiczny czy testy psychologiczne. Najczęstszą formą pomocy jest psychoterapia indywidualna, która zazwyczaj polega na cotygodniowych spotkaniach trwających około godzinnych spotkań. Terapia grupowa natomiast polega na regularnych spotkaniach w niewielkiej grupie wraz z terapeutą, jedną z zasad na tego rodzaju terapii jest pełna poufność wśród uczestników. Jednym z ważniejszych elementów pracy jako psychoterapeuta jest poddawanie się regularnej superwizji, czyli uczestniczenie w regularnych konsultacjach oraz terapii własnej co zwiększa skuteczność pracy terapeuty.

Psychoterapia może być prowadzona w wielu nurtach takich jak:

  • podejście psychodynamiczne,
  • podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne,
  • podejście humanistyczne i egzystencjalne,
  • podejście systemowe.

Jednymi z najbardziej znanych nurtów w których pracują psychoterapeuci to terapia psychodynamiczna, behawioralna oraz poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym opiera się na założeniach teorii psychoanalizy. Charakteryzuje je między innymi przekonanie o tym, że zaburzenia mają najczęściej korzenie w doświadczeniach wczesnodziecięcych, postrzeganie mechanizmów obronnych jako wytwarzanych w celu uniknięcia konsekwencji konfliktu. Zakłada również, że wgląd jest kluczowy dla powodzenia terapii. Według badań terapia w tym nurcie jest skuteczna w leczeniu wielu zaburzeń, również tych bardziej złożonych.

Psychoterapia behawioralna skupia się na zachowaniu człowieka, które jest odpowiedzią na otaczające go środowisko. W przeciwieństwie do nurtu psychodynamicznego większe znaczenie mają wydarzenia teraźniejsze. Terapię tę można podzielić na kilka faz: diagnostyczną, wzbudzania motywacji, zastosowania określonej procedury terapeutycznej, utrwalania zmian powstałych podczas psychoterapii. Psychoterapia ta często ogranicza się do konkretnych problemów.

Terapia poznawczo-behawioralna wywodzi się z behawioryzmu. Również skupia się na wydarzeniach teraźniejszych. Głównym założeniem jest przekonanie, że zaburzenia w zachowaniu wynikają z utrwalonych negatywnych reakcji na problemy życiowe. Jest polecana w leczeniu różnych zaburzeń jak i w celu poprawienia jakości życia.

Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem długoterminowym w problemach bardziej złożonych. Ma ona na celu zmianę zachowań czy podejścia człowieka, a ze względu na złożoność potrzeba na to więcej czasu. Osoby pracujące w tym zawodzie są przygotowane do pracy z różnymi zaburzeniami, dlatego gdy zauważymy niepokojące symptomy nie powinniśmy mieć oporów przed zgłoszeniem się po pomoc do specjalisty.