Psychoterapia dla dorosłych

W poradni, w zależności od problemu z jakim Państwo się do nas zgłaszają oraz na podstawie przeprowadzonej diagnostyki, nasi specjaliści pomogą wybrać najkorzystniejszą formę pomocy. Mogą Państwo skorzystać z konsultacji i porad, jak również z różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Psychoterapia polega na leczeniu różnych schorzeń oraz problemów psychologicznych poprzez rozmowę. Opiera się ona na regularnym kontakcie psychoterapeuty z pacjentem, sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj co tydzień i trwają 50 minut. Okres trwania całej psychoterapii jest uzależniony od stanu pacjenta oraz zaawansowania zaburzenia. Regularne sesje terapeutyczne mają na celu poprawę jakości Państwa życia, poprzez lepsze poznanie własnej osoby, zrozumienie siebie oraz innych. Poprzez pracę z psychoterapeutą można osiągnąć poprawę w zakresie objawów, zmianę postaw, a także pewnych cech osobowości.

Konsultacje mają na celu omówienie sytuacji lub problemu z jakim Państwo zgłaszają się do specjalisty oraz wspólne znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania. Polegają one na jedno- lub kilkurazowej rozmowie z psychoterapeutą.