Pomoc psychoterapeutyczna

Mimo coraz częstszego korzystania z pomocy osób odpowiadających za nasze zdrowie psychiczne, możemy czuć się zagubieni w tym na czym tak właściwie polega psychoterapia i w jaki sposób ma pomagać.

Kiedy się zgłosić do specjalisty i jak to działa?

W trakcie trwania psychoterapii stosuje się metody psychologiczne i opiera się na regularnych spotkaniach pacjenta z terapeutą. Kierowana jest do ludzi zmagających się z różnymi problemami o podłożu psychicznym. Spotkania te mają służyć poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego. Mogą dotyczyć różnych obszarów życia, a w trakcie trwania sesji pacjent uczy się zmienić lub radzić sobie z zachowaniami, emocjami, myślami, przekonaniami czy obsesjami, które mają znaczący wpływ na jakość jego życia. Przyczyny zgłoszenia się po pomoc mogą być różne zaczynając od trudności w związku czy rodzinie, związane z utratą bliskiej osoby, utraty pracy, wypaleniem zawodowym, kończąc na różnego rodzaju zaburzeniach. W niektórych sytuacjach życiowych wsparcie bliskich może być niewystarczające, a w momencie, gdy czujemy, że tracimy kontrolę nad naszym życiem decyzja o podjęciu terapii może być pierwszym krokiem do odzyskania satysfakcji.
Psychoterapia jest najczęściej stosowana w leczeniu zaburzeń nerwicowych, osobowości lub różnego rodzaju dysfunkcji psychicznych. Głównymi celami jest wypracowanie odpowiednich metod radzenia sobie ze stresem, zmianę w postrzeganiu świata oraz innych osób. Wprowadza ona długotrwałe zmiany, czyli takie które utrzymają się nawet po zakończeniu terapii.

Zanim rozpocznie się właściwa terapia odbywa się kilka wstępnych spotkań, które mają na celu zdefiniowanie problemu i postawieniu diagnozy. W trakcie wywiadu psychoterapeuta będzie chciał dowiedzieć się jaka była motywacja do zgłoszenia się po pomoc, ponieważ jest ona ważnym elementem całego leczenia. Jeśli pacjent sam pragnie pracować nad poprawą własnego komfortu życia, terapia szybciej przyniesie efekty. Natomiast, gdy motywacja pochodzi z zewnątrz, czyli np. pacjent został skierowany przez lekarza, ale sam nie wierzy w skuteczność tej metody, będzie zdystansowany, nieufny oraz na początku będzie stawiać opór przed otworzeniem się na terapeutę. Zostaną także wspólnie ustalone główne cele terapii. Czego pacjent oczekuje, jakie problemy chciałby poruszyć i co dzięki spotkaniom osiągnąć np. w przypadku depresji – odzyskanie nadziei lub umiejętność kontroli nad stanami lękowymi. Rolą terapeuty w całym procesie to bycie „lustrem” dla pacjenta. Z jego pomocą ma on zrozumieć co aktualnie się dzieje w życiu osoby uczęszczającej na terapię oraz jaką osobą jest. Z tego względu nie musimy obawiać się oceniania ze strony specjalisty, także nie będzie krytykować pacjenta czy osób z jego otoczenia. Będzie natomiast dążyć do tego, abyśmy sami zrozumieli jakich zmian musimy dokonać w swoim życiu w celu poprawy własnego zdrowia psychicznego. Decydując się na tego typu pomoc należy pamiętać, że wprowadzanie znaczących zmian do własnego życia jest czasochłonne. Psychoterapia jest formą pomocy długotrwałej, dlatego w niektórych przypadkach może trwać nawet latami.
Pacjent podczas trwania całej terapii odczuwa mnóstwo emocji, zarówno pozytywnych i negatywnych. Zwiększanie świadomości o sobie samym nie jest łatwym zadaniem, dlatego w trakcie całego procesu warto otworzyć się przed terapeutą i mówić mu o swoich emocjach i odczuciach. Wszystko to da specjaliście informację o tym w jaki sposób może nam pomóc w danym momencie terapii. Nawet jeśli napotykamy trudności, musimy pamiętać, że psychoterapia ma na celu pomoc, dlatego warto walczyć o własne szczęście. Jeśli odczuwamy, że tracimy kontrolę, nie powinniśmy obawiać się spotkania z terapeutą lecz zaufać jego wiedzy oraz doświadczeniu.